l-iz:

NYC/Soho. tasty chicken salad with avocado

l-iz:

NYC/Soho. tasty chicken salad with avocado

(via voguelustys)